Συλλογή δικαιολογητικών πρόσληψης

Συλλογή δικαιολογητικών πρόσληψης

12.50 

In Stock

Τα στοιχεία Taxis σας

Μετά το πέρας της υπηρεσίας οι κωδικοί δεν αποθηκεύονται και διαγράφονται αυτόματα από την βάση δεδομένων μας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να τους αλλάξετε ανά πάσα στιγμή.

Περιγραφή

Αναλαμβάνουμε την έκδοση όλων των δικαιολογητικών που χρειάζεστε για την πρόσληψη σας και τα αποστέλλουμε με Email προκειμένου να τα εκτυπώσετε ή να τα στείλετε ηλεκτρονικά στον εργοδότη σας.