Νέο μισθωτήριο συμβόλαιο

Νέο μισθωτήριο συμβόλαιο

9.90 

In Stock

Προαιρετικά

Τα στοιχεία Taxis σας

Μετά το πέρας της υπηρεσίας οι κωδικοί δεν αποθηκεύονται και διαγράφονται αυτόματα από την βάση δεδομένων μας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να τους αλλάξετε ανά πάσα στιγμή.
Κατηγορία:

Περιγραφή

Υποβάλουμε δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για την ακίνητη περιουσία σας.

Η υποχρέωση υποβολής υπάρχει για:

  • αστικές μισθώσεις (κατοικίας)
  • επαγγελματικές / εμπορικές
  • τουριστικές βραχυπρόθεσμες (διάρκεια έως τρεις μήνες)
  • αγροτικές / γεωργικές
  • παραχώρηση χρήσης (δωρεάν ή με αντάλλαγμα σε είδος)

Αν για το ακίνητο που εκμισθώνετε έχετε υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), αυτό πρέπει να συμπληρώνεται στο σχετικό πεδίο των ηλεκτρονικών δηλώσεων μίσθωσης. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της.

Μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, θα λάβετε  αντίγραφο του μισθωτηρίου μέσω email.