Ηλεκτρονική βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας

Ηλεκτρονική βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας

2.90 

In Stock

Τα στοιχεία Taxis σας

Μετά το πέρας της υπηρεσίας οι κωδικοί δεν αποθηκεύονται και διαγράφονται αυτόματα από την βάση δεδομένων μας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να τους αλλάξετε ανά πάσα στιγμή.
Κατηγορία:

Περιγραφή

Σας αποστέλλουμε μέσω e-mail βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα οχήματά σας ώστε να την χρησιμοποιήσετε για:

  • μεταβίβαση οχήματος
  • εξαγωγή οχήματος στο εξωτερικό
  • επαναταξινόμηση οχήματος

Η βεβαίωση χορηγείται για αποκλειστική δική σας χρήση και έχει διάρκεια ισχύος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.