Βεβαίωση χρόνου ανεργίας ΟΑΕΔ

Βεβαίωση χρόνου ανεργίας ΟΑΕΔ

2.90 

In Stock

Τα στοιχεία Taxis σας

Μετά το πέρας της υπηρεσίας οι κωδικοί δεν αποθηκεύονται και διαγράφονται αυτόματα από την βάση δεδομένων μας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να τους αλλάξετε ανά πάσα στιγμή.

Περιγραφή

Εκδώστε βεβαίωση χρόνου ανεργίας:

  • για τη σημερινή σας κατάσταση
  • για συγκεκριμένη χρονική περίοδο

Η βεβαίωση που θα εκδώσετε έχει μοναδικό αριθμό αναφοράς, για να μπορεί να ελεγχθεί η εγκυρότητα της.