Έλεγχος Οφειλών σε Εφορία, ΙΚΑ, ΕΦΚΑ, ΟΑΕΕ – ΤΣΕΜΕΔΕ – ΤΣΑΥ

Έλεγχος Οφειλών σε Εφορία, ΙΚΑ, ΕΦΚΑ, ΟΑΕΕ – ΤΣΕΜΕΔΕ – ΤΣΑΥ

6.20 

In Stock

Τα στοιχεία Taxis σας

Μετά το πέρας της υπηρεσίας οι κωδικοί δεν αποθηκεύονται και διαγράφονται αυτόματα από την βάση δεδομένων μας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να τους αλλάξετε ανά πάσα στιγμή.
Κατηγορία:

Περιγραφή

Παρακολούθηση Οφειλών προς φορείς του Δημοσίου, στους οποίους υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση μέσω διαδικτύου και αποστολή μέσω emai των ταυτοτήτων οφειλής και σχετικών εντύπων σε μηνιαία βάση.

Φορείς που αναλαμβάνουμε την εκτύπωση των οφειλών

  1. Εφορία
  2. ΙΚΑ
  3. ΕΦΚΑ
  4. ΟΑΕΕ – ΤΣΕΜΕΔΕ -ΤΣΑΥ